Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kivistö Pro Ky

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuomas Kivistö
+358 40 762 9980

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaan yhteydenpitoon ja laskujen kohdentamisen oikeaan osoitteeseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Yhteyshenkilön nimi
Yrityksen nimi ja Y-tunnus
Laskutusosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Asiakkaan viite
Sähköposti
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään vain "Alustava sopimus tapahtumasta" -lomakkeella,
tai asiakkaan yhteydenotossa saaduista tiedoista, jotka kirjataan suoraan asiakasrekisteriin.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kivistö Pro Ky ei luovuta rekisteriin merkittyjä tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattu salasanalla ja palomuureilla
suojatulla tietokoneella. Tietokone on lukitussa ja valvontajärjestelmällä varustetussa tilassa.
Ulkopuolisten pääsy sähköiseen rekisteriin on siis lähes mahdotonta.
Paperilomake tuhotaan, kun siitä on tallennettu sähköinen kopio suojatulle tietokoneelle,
kuitenkin peittämällä lomakkeesta asiakastiedoista kaikki paitsi asiakkaan nimi.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu.